به ابر سازه خوش آمدید.

ستاد انتخاباتی 36 متری

slide-c46bd6b
slide-ebf4967
slide-9bbc34a
slide-d5fc9f5
slide-d6b2603
slide-867e692

ستاد انتخاباتی پیش ساخته 36 متری

ستاد انتخاباتی پیش ساخته متشکل از 2 یونیت ابر سازه هست. فضای 36 متری این سازه قابلیت جای دادن بیش از 4 میز اداری را دارد و همچنین شامل یک آبدارخانه و فضای مدیریت هست. قابلیت جابجایی، نصب بسیار سریع، عدم وجود محدودیت در تاسیسات برقی و سرمایشی گرمایشی این سازه موجب شده تا ستاد انتخاباتی پیش ساخته ابرسازه برتری داشته باشد نسبت به مابقی انتخاب ها.

ابعاد سازه :

2 واحد پیش ساخته مساحت کل طبقه : 36 متر مربع

مساحت طبقه پیش ساخته : 18 متر مربع

امکانات :

  1.  جاگیری بیش از 4 میز اداری
  2. فضای مدیریت
  3. آبدارخانه
  4. امکان استفاده از بام