به ابر سازه خوش آمدید.

ستاد انتخاباتی 18 متری

slide-c46bd6b
slide-ebf4967
slide-9bbc34a
slide-d5fc9f5
slide-d6b2603
slide-867e692

ستاد انتخاباتی پیش ساخته

ستاد انتخاباتی پیش ساخته متشکل از 1 یونیت ابر سازه هست. فضای 18 متری این سازه قابلیت جای دادن بیش از 2 میز اداری را دارد و همچنین شامل یک آبدارخانه هست. قابلیت جابجایی، نصب بسیار سریع، عدم وجود محدودیت در تاسیسات برقی و سرمایشی گرمایشی این سازه موجب شده تا ستاد انتخاباتی پیش ساخته ابرسازه برتری داشته باشد نسبت به مابقی انتخاب ها.

ابعاد سازه :

1 واحد پیش ساخته مساحت کل طبقه : 18 متر مربع

مساحت طبقه پیش ساخته : 18 متر مربع

امکانات :

  1. آبدارخانه
  2.  جاگیری بیش از 2 میز اداری
  3. امکان استفاده از بام